กระดานสนทนา

 • หัวข้อ : คำถาม

  การยืมหนังสือของห้องสมุดสามารถยืมได้กี่เล่ม

  ชื่อ : ศุภิสรา เชื้อสีนนตรี ชื่อ : Gibzygolf@gmail.com วันที่/เวลา : 16 มี.ค. 2558 07:36:11 ไอพี : 49.230.141.51แจ้งลบ

  ความคิดเห็น : 0 ความคิดเห็น
  ** ไม่พบข้อมูล **

  แสดงความคิดเห็น
  ความคิดเห็น :
  ชื่อ :
  อีเมล์ :
  รหัสยืนยัน ** :

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  ถนน นิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. 0-4297-0039 ภายใน 324 ต่อ 13