บุคลากรงานบริการสารสนเทศ

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


วันที่ : 8 ต.ค. 2557
ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ่าน : 1429

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  ถนน นิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. 0-4297-0039 ภายใน 324 ต่อ 13